25 February 2010

breathe

آقا به من چه. اه.پامونو هرجا گذاشتیم خراب شد.حالام اومدیم اینجا.معلوم نیست مشکل از بلاگر از چیه هرچی عکس میزارم باز نمیشه که نمیشه.
من میرم بعد اینکه باز شد .درست شد.میام.فعلن شما برید breathe,breathe in the air کنید تا من بیام.

3 comments:

kuff said...

ما كه عچس گوذاشتيم شد

ـعلــــی said...

بریم چی چی کنیم؟

ـعلــــی said...

اومدی اینجارو هم ریدی توش؟ از وختی تو اومدی زدن نتلاگ رو به فنا دادن؛ مارم از نون خوردن انداختی